ИНСТИТУТ ПО ЕНТРОПИЯ СОФИЯ

Институтът по ентропия на Дойферт & Плишке е временно пространство за пребиваване, фестивал, хореография, които във всеки град се организират от група местни и чуждестранни артисти и се случват в различни пространства. В София Институтът по ентропия започва в късния следобед в „The Fridge“ с доклад, а краят - преди полунощ в СОФИЙСКИ АРСЕНАЛ - МУЗЕЙ ЗА СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО (САМСИ) с концерт-лекция на Ален Франко. Двете места ще бъдат свързани с двучасово шествие с фенери през града, участниците в което ще слушат митични истории. Шествието ще завърши с хореографски концерт. Така всички заедно ще създадат публично пространство за танца.

Институтът по ентропия в София се осъществява от:

Галина Борисова, Катрин Дойферт, Ален Франко, Боян Манчев, Томас Плишке, Вили Прагер, Майя Стефанова, Арнд Веземан.

27.09.2012
Начало 19.00 ч.: The Fridge
Продължение 22.00 ч.: САМСИ

28.09.2012
Начало 19.00 ч. : The Fridge
Продължение 22.00 ч.: САМСИ

29.09.2012
Начало 19.00 ч.: САМСИ
Продължение 22.30 ч. The Fridge

The Fridge / бул. Мадрид 8

СОФИЙСКИ АРСЕНАЛ - МУЗЕЙ ЗА СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО (САМСИ)/ бул. Черни връх 2

Актуална програма на www.entropicinstitute.net

Една продукция на deufert&plischke GbR съвместно с Гьоте-институт в България, ПАКТ Цолферайн, Есен, Каастеатер в Брюксел и „Танцфабрик” Берлин, с подкрепата на ЕС „Култура” и apap – advancing performing arts project‚ Performing Europe. Изследователската резиденция в Дания е подкрепена от Гьоте-институт Мюнхен. Проектът се финансира със средства от културния фонд на Берлин и кмета на Берлин – канцелария на Берлинския сенат