ПРОЯВИ НА ИЗОБИЛИЕТО

НАЦИОНАЛНАТА ГАЛЕРИ
Софийски арсенал – Музей за съвременно изкуство

представя

 

ПРОЯВИ НА ИЗОБИЛИЕТО

 

Участници: Аксиния Пейчева, Антони Райжеков, Марта Джурина и Пепа Иванова
Куратори: Мартина Йорданова и Гюнтер Зайфрид

4  – 28 март 2021

Вернисаж на 4 март, четвъртък, от 17.00 до 20.00 часа,
при спазване на всички противоепидемични мерки и контролиран достъп
САМСИ, бул. „Черни връх” 2

 

 

„Прояви на изобилието” е биоарт изложба, която си поставя за цел да трансформира абстрактните изследователски постулати в осезаем и споделен опит. Художниците Аксиния Пейчева, Антони Райжеков, Марта Джурина и Пепа Иванова обединяват прозрения от изкуството, науката и философията, развивайки необичайна конфронтация на широк кръг въпроси, свързани с човешкото съществуване.

Проектът разглежда възникващите възможности на биотехнологиите в комбинация с други дисциплини и области на развитие. В съвременния свят е невъзможно да се мисли за науките за живота извън понятията на политическата икономия. Икономическият растеж, производителността и създаването на стойност се разглеждат като съюз между финансираните от държавата изследвания, пазара на нови технологии и финансовия капитал. Последствията от тези промени се изследват посредством интердисциплинарен подход , като се вземат предвид художествените отговори, предложения и рефлексии, както и съответните дискурси и практики в науките, за да се развие критично разбиране към предизвикателните въпроси, свързани със взаимовръзката между икономиката и биологията.

Изложбата съвпада със световната пандемия от COVID-19, която оказва огромно въздействие върху отделните хора, общности и общества, върху културата, икономиката, екологията и други области. Свидетели сме на забележително взаимодействие в глобален мащаб между сложните и динамични проявления на настоящата коронавирусна активност и еднакво сложните и динамични икономически процеси.

С подкрепата на Национален фонд „Култура“, Гьоте-институт България и Посолството на Кралство Белгия в София.

 

За допълнителна информация:
Надежда Джакова, завеждащ филиал САМСИ
0879 834 030

Мартина Йорданова, куратор от Националната галерия
0888 055 509