Сътворяване на мита

Изложбата представя широк спектър от автори и жанрове, които засягат проблемите на пола и сексуалността. Това е изложба, която проследява различни аспекти на сътворяването на мита за единствеността на половата бинарност, както и обществените и икономически напрежения създадени на основа на неравенството на половете.

С присъщото си чувство за хумор и съсредоточаване върху ежедневни взаимоотношения чрез използването на обекти от бита, Алла Георгиева създава „алтернативна“ идилия върху бродирана кърпа. Чрез едно неочаквано изглеждащо и доста забавно интервю, взето в калните бани във Варна, Аделина Попнеделева изследва проблемите на жените на средна възраст в България. В платната си, Боряна Петрова разглежда отношението към личността като функция на разбирането за тялото като „парче месо“ участващо в обществени и икономически отношения, които обезличават. Войн де Войн участва с един от обектите си, създаден специално за изложбата, следвайки принципа си да не показва никога едни и същи произведения на различни места. Наталия Тодорова въвлича зрителите в интерактивна инсталация, която поставя въпроса до колко уважаваме различността в нашето общество. Олег Мавроматти е включен с една от абсурдистко-социалните си живописи от серията „Бомба“, а групата УЛТРАФУТУРО с документация и обекти от пърформанси, представени в различни места по света, посветени на социалните и медицински стандарти дефиниращи пола и „съответните“ му роли. Стефан Карчев показва шеговити фотографии и плакати, които засягат въпросите за формиране на идентичността и се заиграват с корпоративната „идентичност” и нейното хипер-комерсиално субверсиране. Плакатите на Ясен Згуровски този път избягват „сладките“ теми, с които сме свикнали да го асоциираме. Към тях са добавени „горчивите подправки“, на действителността, изобилстваща от сблъсъци между хората с различна идентичност и нео-нацисти, както и обществени нагласи, осигуряващи комфортно място за тези сблъсъци.

Участници:

Алла Георгиева (България), Аделина Попнеделева (България), Боряна Петрова (България), Войн де Войн (България/Германия), Наталия Тодорова (България), Олег Мавроматти (България/Русия), Стефан Карчев (България), УЛТРАФУТУРО (България/САЩ), Ясен Згуровски (България)

Изложбата „Сътворяване на мита“ е част от програмата на София куиър форум 2012. Чрез средствата на съвременното изкуство, форумът експонира идеята за пола като пластично, изменящо се понятие, зависещо от социални, политичеки, културни и медицински фактори.

Куратори на форума са Боряна Росса и Станимир Панайотов

Форумът е реализиран в контекста на инициативата Нови леви перспективи, с помощта на Социален център Хаспел, Роза Люксембург Щифтунг, Фонд де Трут.