Светло бъдеще в Годината на нашето недоволство

Изложба на сдружение „Нагледна”

11 юли – 18 август 2013 г.

Откриване: 11 юли 2013, четвъртък, от 18.30 часа

Изложбата онагледява в завършен вид проектите "Светло бъдеще" и "Годината на нашето недоволство". Началото им e поставено още през 2011 г. като серия от работилници, акции, презентации и прожекции на политическа тематика. Чрез тях „Нагледна” споделя идеи и коментари за социалната ни действителност и променящата се градска среда. Сдружението предоставя и платформи за мнения от публиката. Използват се доказани средства за пропаганда – политическа типография, плакат, кино, трикотаж и други стари техники за реклама, съчетани със съвременни способи, така че посланията да достигнат до най-много хора.

СВЕТЛО БЪДЕЩЕ
[инсталация]

Изработените ръчно външни реклами от социалистическо време са изгубили своята функция и постепенно изчезват от лицето на българските градове. Те представляват графологично културно наследство и би трябвало подбрани образци да бъдат съхранени дори и като основа за създаването на нов, самобитен образ на кирилицата в типичния за България стил.

ГОДИНАТА НА НАШЕТО НЕДОВОЛСТВО
[когато дизайнът генерира дебат]

През 2011, работейки по проекта „Моята улица в Хавана“, попаднах в Casa de las Americas - Кубинската държавна културна организация. Голяма беше изненадата ми да видя изложбата “Liberta”, заемаща целия втори етаж. Невероятен начин за прескачане цензурата на държавния апарат и прилежащите институции, контролиращи свободата на словото. Абсолютно игнориране на печатните и електронни медии и директно поместване в сърцето на социалистическата пропаганда. Истинска ирония. (Райчо Станев)

“Годината на нашето недоволство” маркира 12 важни политически действия, генерирали вълна от обществено недоволство. Проектът започва след събития на Орлов мост (София) във връзка с приетите корекции по Закона за горите и липсата на адекватно отразяване в българските „свободни медии“. Тези локални проблеми са всъщност глобални, всяка една от разгледаните теми е актуална и навън. Събирайки ги на едно място, „Нагледна” се опитва да ги игнорира като група от самостоятелни недоволства и да ги изведе като организиран шум. Този визуален метод за възприемане на политически заредени материали дава реален фокус на случилото се през 2012 година. Проектът включва и 12 кратки интервюта по темите от 12-те плаката, провокирайки дебат и създавайки по този начин колективна памет за случващото се.

www.samcaproject.org
www.svetlo.nagledna.net
www.godina.nagledna.net

За контакти: Надежда Джакова 0879 83 4 30