ТЕАТЪРЪТ И ПРОСТРАНСТВОТО

Софийски Арсенал - музей за съвременно изкуство

бул. "Черни връх" №2, София

www.samcaproject.org

САМСИ

ТЕАТЪРЪТ И ПРОСТРАНСТВОТО

работна среща

на драматурзи, сценографи и актьори,

която ще завърши с представление и дебат

на 9 октомври 2012 от 19.00 часа.

ръководител Валерия Вълчева - режисьор

Проектът e реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд “Култура” и партньорството на Национална художествена академия.

„Театърът и пространството” е тема на работната среща между опитни професионалисти и дебютанти в областта на изкуството театър, които ще се съберат заедно за една седмица – от 2 до 9 октомври 2012 година включително, за да създадат малки творби „от нулата”, провокирани от пространствата на музея за съвременно изкуство – Софийски Арсенал.

В края на тази игрова работна седмица активните участници ще се срещнат със специализирана публика от бъдещи творци, теоретици и мениджъри на театъра, както и със свободно поканени зрители. Творците ще покажат резултата във вид на представление от отделни миниатюри, свързани в обща структура. След спектакъла, по време на финалния дебат с публиката, ще се обсъждат освен творческия процес по време на самото ателие, още и принципи и практики на създаването на театър в алтернативни пространства и на съвременното изкуство изобщо, както и проблеми на неговия мениджмънт и реклама, на ситуирането му в културната среда.

Активни участници ще бъдат млади български драматурзи, които вече са признати за добре пишещи, но все още са дебютанти в реализацията на текстовете си. Те ще създават драматургия, вдъхновена от пространствата на музея и ще се включат в работни екипи заедно с актьори, сценографи и режисьор, за да се стигне до завършена театрална миниатюра.

Със свои идеи за тези пространства ще заявят себе си и сценографи - студенти на проф. Слави Кокалов и проф. Красимир Вълканов от Художествената академия, която включва в своята учебна програма създаването на идейни проекти за спектакли в алтернативни пространства.

Актьорите са силни група от млади, но опитни в алтернативни форми на театъра артисти и вече са обигравали това пространство. Те: Васил Читанов, Елена Димитрова, Жана Илиева, Маргарита Хлебарова, Петко Каменов и Петър Генков, заедно с режисьора Валерия Вълчева, инициатор и художествен ръководител на ателието, ще помагат на драматурзите и сценографите да превръщат идеите си в жив театър и ще участват в него.

Театрите и техните сгради предпоставят, задават предварително своите клиширани вече сценични пространства, които трудно могат да бъдат преконструирани по идеите на изкуството театър. Това принуждава авторите на театрални идеи да мислят за творбите си като съществуващи единствено само в “черната кутия”, отворена от едната си страна към публиката.

Режисьорът Валерия Вълчева, след няколко успешни спектакъла в държавния театър, започна да създава екипи, с които да търси мястото на театъра в други пространства. Появиха се творби, инспирирани от пространството си като “200 000 години” по Чехов в сграда на бившия Музей на революционното движение, “Дълбоко Високо” по Рембо и Метерлинк в зала “Параклиса “ на НХГ и спектакли, тръгнали от текста и открили след търсене своето пространство: “Хамлет” в скулптурно ателие №40 на НХА/ съвместно с режисьора М. Росен/, “Сънища в четири сезона” по Шекспир в Борисовата градина и в “Софийски Арсенал”.

Пространството на музея за съвременно изкуство – “Софийски Арсенал” – с архитектура от началото на ХХ век, с ремонтиран първи етаж и „оголени” стени на втория и третия, с оберлихт на върха на този „вертикал” и нова стъклена стълба, опасваща сградата до върха, с обширна поляна отвън, населена със скулптури, предлага интересни интериорни и екстериорни провокации за театрално мислене.

Работната среща “Театърът и пространството” се провежда в рамките на дългосрочната програма на НМБИИ “Театър в музея”, инициирана от изкуствоведа Надежда Джакова.

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд “Култура”.

За контакти: Валерия Вълчева, режисьор – 0897 919 695,
Надежда Джакова, САМСИ, 0879 834 030