ЗА ФОТОГРАФИЯТА

Концепцията на тази изложба е съставена от двамата артисти Алвин Лей и Александер Базиле през 2011 г. Тяхната идея се корени в липсата на баланс между актуалните позиции във фотографията. Музеи и институции неизменно се обръщат към утвърдени тенденции и така представят една идея за фотографията, която не надхвърля традиционните представи. Младите артисти обаче се дистанцират от установените форми и проучват нови аспекти на медията фотография. Целта на изложбата е да служи за комуникативна платформа и чрез редуващите се идеи да даде стимул за дебат относно новите позиции във фотографията. По този начин всяка следваща изложба може да бъде обогатена с актуализирани творби, за да представи новите позиции.

В настоящата изложба 24 артисти представят повече от 40 свои произведения, сред които видеотворби, скулптури и печатни издания.

Кураторите Алвин Лей и Александер Базиле ще присъстват на откриването.

Изложба на Гьоте-институт България

Съвместно със Софийски арсенал – музей за съвременно изкуство

За повече информация:

Надежда Джакова, САМСИ, 0879 834 030;
Ваня Кубадинска, Гьоте-институт България 02/939 01 15