ТУР В ИЗЛОЖБАТА "ЙОЖЕФ ТАШНАДИ. АПОРИИ" в ЕВРОПЕЙСКАТА НОЩ НА МУЗЕИТЕ – СОФИЯ 2023

ТУР В ИЗЛОЖБАТА "ЙОЖЕФ ТАШНАДИ. АПОРИИ" в ЕВРОПЕЙСКАТА НОЩ НА МУЗЕИТЕ – СОФИЯ 2023

13 май 2023, събота, Европейска нощ на музеите , начало на тура: 20.00 часа.
САМСИ, бул. “Черни връх” 2

Изложбата ще бъде представена от д-р Надежда Джакова, зав. филиал САМСИ.

“Йожеф Ташнади: Апории” показва инсталации, интервенции и експериментални дигитални творби, изготвени след 2010, допълнени с по-ранни рисунки. Лиричните инсталации със собствено звучене, както и интелектуалните и чувствителни опоетизирани предмети, които рефлектират един върху друг, дават възможност за асоциативност и им придават допълнително значение.