УЧАСТИЕ НА САМСИ В НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „Социалните функции на музея през XXI век”

На 6 и 7 октомври  се проведе научна конференция на тема „Социалните функции на музея през XXI век” по повод 30-тата годишнина на Национален музей „Земята и хората” София. По време на конференцията бяха разисквани различни теми свързани със  социалната функция на музея,  като например променящата се концепция за музей, ролята на новите технологии в развитието на музейната дейност, както и необходимостта от рекламна стратегия. Друга водеща тема беше ролята на музейната публика, нейната функция и профил. По тази тема участва Надежда Джакова, завеждащ филиал Софийски арсенал – музей за съвременно изкуство със своя доклад на тема „Изследване на публиките в художествените музеи. Актуалната ситуация в Националната галерия“. Тя сподели със своите събеседници резултатите от проведената анкета във филиалите на Националната галерия, която определя  профила на посетителите, техните виждания и предпочитания. Също така Надежда Джакова представи инициативите и проектите, които се водят лично от нея в Софийски арсенал – музей за съвременно изкуство, които имат за цел да достигнат до нови публики като например програмите „Театър в музея”, „Пространство - публика” и интерактивно обучение за ромски деца.