Европейска нощ на музеите в САМСИ

В селекцията са включени творби, създадени в периода 2000 – 2012 г., закупени от музея през 2012 г. Тогава, след дълго прекъсване повече от 20 години, отново се направиха попълнения в колекцията.

Настоящата изложба напомня важността на този акт, желанието и необходимостта да се продължи попълването на музейната сбирка.

Избраните произведения очертават някои тенденции в съвременната ни живопис и дават възможността за един прочит на най-новата ни история на изкуството.

В изложбата са включени картини на авторите Димитър Яранов, Динко Стоев, Eлена Панайотова, Ива Яранова, Иван Костолов, Искра Благоева, Калия Калъчева, Кирил Прашков, Красимир Добрев, Людмил Лазаров, Момчил Георгиев, Олег Мавроматти, Пламен Тодоров, Росен Тошев и Симеон Стоилов.

Видео прожекции на фасадата на музея

20.00 – 23.00 часа

ЩРИХ и СТИХ

анимационни филми от селекцията на Compote Collective

ЩРИХ и СТИХ е филмов формат за визуална поезия, обединяващ 6 авторски късометражни анимационни филма, базирани на 6 съвременни български поеми.

Идеята на формата е да обедини отличителни примери на съвременна българска поезия и анимация в една нова форма. Един от основните мотиви е създаването на мост между поезия и анимация, който свързва двете изразни средста в една нова художествена форма, наречена визуална поезия.

Как метафората на текста, синтезирана в една поема, би могла да се преведе на езика на киното? Какво се получава, когато се опитаме да създадем непринуден диалог между текст и образ чрез свободна авторска интерпретация?

Поетичните творби, по които са направени филмите са “Малко сутрешно престъпление”, “Одеонъ” и “Естествен роман в 8 глави” на Геогри Господинов, “Млекарката” на Димитър Воев, “100% настроение” на Делян Еленков и “Постиндъстриал” на Калоян Праматаров.

Режисьорите са Аспарух Петров, Милен Витанов, Борис Десподов, Иван Богданов, Дмитрий Ягодин и Борис Праматаров.

Събитието се организира по проект „Софийски арсенал - музей за съвременно изкуство, договор №24-10-МП-3/23.04.2015 г. с бенефициент Национална галерия, по програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство /ФМ на ЕИП/ 2009-2014.