Платформа Зелено видео VІI

Софийски Арсенал - музей за съвременно изкуство

бул. "Черни връх" №2, София, www.samcaproject.org

Платформа Зелено видео VІI

28 юли - 27 август 2012

CBC (Creative Bar Curators) продължава поредицата прожекции "Платформа зелено видео".

Филмите акцентират върху социалното измерение на климатичните промени: човекът като причинител, като потърпевш, но и като ключ за разрешаване на проблема. Те показват различни явления и факти свързани с причините за съвременната криза и начини за нейното преодоляване. Целта на поредицата е да вълнува, окуражава и да вдъхновява хората по целия свят. Изменението на климата е комплексен феномен и произведенията насочват към въпроси като: Как климатичните промени прекрачват границите, наложени от съществуващите институции, структури и мислене и как се стигна дотам? Какво да очакваме в бъдеще?

В поредицата се представят видеофилми на автори от цял свят. Избрани са произведения, отличени на Fassade Video Festival, Пловдив, Видехолика, Варна както и съвсем нови творби.

CBC artgroup отправя покана към художници, видео и кино творци, интердисциплинарни автори за участие в платформа "Зелено видео", която дава възможност да се представят видеоарт и къси кино творби в публично пространство и контекст, който създава и повишава чувствителността към темата и значението й в обществото.

Повече информация за отворената покана може да бъде видяна на: http://www.cbcartgroup.org/?p=361

Селекция от предложените видео произведения ще бъде специално представена по време на изложбата Платформа Зелено видео VІI в Софийски Арсенал – музей за съвременно изкуство.

 

Видеопрожекциите се осъществяват с подкрепата на награда "Гауденц Б. Руф" и с финансовото съдействие на Национален фонд "Култура".

За повече информация: Надежда Джакова, САМСИ, тел: 0879 834 030