СЪВРЕМЕННА ЖИВОПИС

От 30 април до 16 юни 2015 г. Софийски Арсенал – музей за съвременно изкуство представя избрани произведения от колекцията на Национален музеен комплекс-София.

В селекцията са включени творби, създадени в периода 2000 – 2012 г., закупени от музея през 2012 г. Тогава, след дълго прекъсване повече от 20 години, отново се направиха попълнения в колекцията.

Настоящата изложба напомня важността на този акт, желанието и необходимостта да се продължи попълването на музейната сбирка.

Избраните произведения очертават някои тенденции в съвременната ни живопис и дават възможността за един прочит на най-новата ни история на изкуството.

В изложбата са включени картини на авторите Димитър Яранов, Динко Стоев, Eлена Панайотова, Ива Яранова, Иван Костолов, Искра Благоева, Калия Калъчева, Кирил Прашков, Красимир Добрев, Людмил Лазаров, Момчил Георгиев, Олег Мавроматти, Пламен Тодоров, Росен Тошев и Симеон Стоилов.

За повече информация:
Надежда Джакова, главен уредник, Национален музеен комплекс, тел. 0879 834 030 samcaproject@samcaproject.org

Събитието се организира по проект „Софийски арсенал - музей за съвременно изкуство, договор №24-10-МП-3/23.04.2015 г. с бенефициент Национална галерия, по програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство /ФМ на ЕИП/ 2009-2014.