ТЕЛЕСЕН УМ: МАГДАЛЕНА РАЗТОЧИЛОВА И ЛЮБЕН ПЕТРОВ

НАЦИОНАЛНА ГАЛЕРИЯ/
СОФИЙСКИ АРСЕНАЛ – МУЗЕЙ ЗА СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО

представя

ТЕЛЕСЕН УМ: МАГДАЛЕНА РАЗТОЧИЛОВА И ЛЮБЕН ПЕТРОВ

Куратор: Яна Братанова
6 юли – 27 август 2023

Вернисаж на 6 юли, четвъртък, от 18.00 до 20.00 часа
САМСИ, бул. „Черни връх“ №2

 

Произведенията представят следите от личните вътрешни пожари на авторите. Път, напомнящ скок над хаоса, в стремеж към духовна организираност и пречистване. Наименованието на изложбата произлиза от заглавието на книгата на съвременния чешки художник Алеш Заплетал – „Oбрази на философията и телесния ум“ (Navu Publishing House, Прага, 2022).

Работите на Магдалена Разточилова и Любен Петров са обединени от проявленията на огъня, сродени преди всичко от трептенето на изобразените състояния и усещания. Те се различават на съставно ниво, но са сякаш близко свързани от невидима нервна струна, улавяща пресъздадения резонанс между тях въпреки различните изразни средства и творчески енергии.

Вдлъбнатите и изпъкналите пламъкообразни участъци в скулптурите на Магдалена Разточилова сa проявления на духовна субстанция, с директна препратка към Светия дух. Формите носят витално излъчване, произтичащо от мощен вътрешен източник и изразяват присъствието и влиянието на Божествения дух върху човешкото съществуване. Според авторката, пламъците са символ на трансформацията на душата, на промените на нейните емоционални, умствени и психологически аспекти, водещи до дълбоко разбиране, себереализация, просветление и високо ниво на съзнание. Тази метаморфоза е свързана със себеоткриване, прошка, самоприемане, освобождаване от негативни мисловни модели, поведение в съответствие с висши ценности и натрупани знания. Индивидуалното пътуване е продиктувано от различни преживявания – медитация, учения и духовни практики, личностно израстване.

Идеята за скулптурите е повлияна от героичната житейска история  на Милада Хоракова (1901–1950) – чехословашки политик, юрист и обществен деец, срещу която и хората от опозиционния кръг около нея Чехословашката комунистическа партия организира показен процес.

Връзката между творбите на двамата автори се открива и в силната споделена идея – съзерцанието върху любовта. Живописната серия  „Огън, следвай ме“ на Любен Петров е търсене на равновесие чрез съзнание за пречистване. Символ на това е огънят, който е метафора и за любовта. Изобразените персонажи са в абсолютна симбиоза, но могат да бъдат възприети погрешно като изпитващи болка и тъга. Художникът се наслаждава на така създаденото напрежение, подсилено от острия колоритен контраст, работата с текстурата и с пластичността на боята. Обхванатите от пламъци фигури пресъздават степента на емоцията и градуса на мига на „своя ден“, докато светът наоколо остава непокътнат – като изобразения пейзаж, незасегнат от тяхното вътрешно преживяване.

Изложбата се реализира в партньорство с Чешкия център – София.

 

За допълнителна информация:
Яна Братанова, куратор на изложбата
Национална галерия
0879 147 679