ЗАЩО ДЮШАН? От обекта до музея и назад (125 години)

Марсел Дюшан (28 юли 1887 – 2 октомври 1968) е един от най-влиятелните художници на 20. век. Със своите работи и артистично поведение той променя отношението към изкуството и начините на неговото възприемане. До днес творчеството му е извор на вдъхновение и повод за постоянно преосмисляне. През 2004 г. работата "Фонтан" е избрана от 500 известни художници и историци на изкуството за творбата, която най-силно е повлияла развитието на изкуството през 20. век.

През последните 15 години българските художници посвещават много работи на Марсел Дюшан. Идеята за изложбата се роди именно от това тяхно постоянно желание да общуват с Дюшан и да търсят отговори на въпросите, които творчеството му задава. В изложбата са включени както вече създадени произведения, така и нови, направени специално за проекта. Използваме повода – 125 години от рождението на Марсел Дюшан, за да поговорим отново за него и с него.

Участват 25 автори с над 40 работи: Аделина Попнеделева, Алла Георгиева, Бора Петкова, Валентин Стефанов, Вальо Ченков, Васил Симитчиев, Викенти Комитски, Владимир Иванов, Иван Мудов, Кирил Прашков, Коста Тонев, Красимир Терзиев, Лъчезар Бояджиев, Мина Минов, Надежда Олег Ляхова, Нестор Ковачев, Нина Ковачева, Петър Цанев, Правдолюб Иванов, Рада Букова, Сашо Стоицов, Самуил Стоянов, Стефан Николаев, Стефания Батоева, HR-Stamenov. Те представят обекти, инсталации, видео, живопис, рисунки.

Всеки художник отговоря и в текст на зададения от куратора въпроса "Защо Дюшан?". Отговорите, издадени в специален двуезичен (български и английски) вестник, добавят още един план към изложбата.