Изкуството като политическа позиция: платформи на ромските художници

Изкуството като политическа позиция: платформи на ромските художници
Дискусия в рамките на
София куиър форум 2021: Куиър Рома. Силата е в нас.

 

5 ноември, 18 часа  
В zoom https://syracuseuniversity.zoom.us/j/94543807842
 и във фейсбук страницата на форума https://www.facebook.com/sofiaqueerforum
Участват: Робърт Габрис, Донка Кьосева, Селма Селман и Питър Лий.
Модераторка: Боряна Росса

Дискусията ще бъде преведена на и от български и английски език.

„Изкуството като политическа позиция: Платформи за изразяване на ромските художници“ продължава изследването на пресичащи се идентичности чрез изкуството, което е в основата на София куиър форум от създаването му през 2012 г.   Тази година фокусът е конкретно върху пресечността на куиър и ромската идентичности и тяхната връзка с класовото неравенство и социалната изолация. Този форум е изграден около манифеста „Силата е в нас“ на художниците Селма Селман и Питър Лий. Текстът представя футуристична перспектива за възможната солидарност между различията, с разбирането че никой от нас няма единична идентичност – всички сме много неща едновременно, всички сме химери.

Вдъхновявайки се от квантовата теория и идеята за квантовата суперпозиция,[1] манифестът предлага да „си представим и да конструираме поведенчески дискурс от позицията на „суперпозиционната охрана“. Идеята за „суперпозиционна охрана“ черпи от понятието „авангард“ присъстващо в културните процеси, съществуващи и във военното дело и в изкуството, като същевременно я слива с емпиричната основа на квантовите компютърни науки, за да предложи нови възможности за солидарност, която отказва възпроизвеждането на дискриминативните логоки от самите дискриминирани.“

Това събитие събира артисти с разнообразен артистичен опит, работещи в областта на пърформанс изкуството, текста, инсталацията и видеото и споделящи пресечни идентичности.

Сред участниците в панела са Робърт Габрис, Донка Кьосева, Селма Селман и Питър Лий, които ще разкажат за своята художествена работа, за ангажираността си с активизма и за артистичната колективност като платформа за социална промяна. Надяваме се, че тази международна среща ще бъде отправна точка за разглеждане на ромските проблеми с поглед към бъдещето, което ще повлияе на взаимоотношенията в нашето българско общество.

Биографии:

Роберт Габрис е художник, живеещ и работещ във Виена. Той е роден в Хнуста, Словакия, учи сценичен дизайн и костюми в Академията за сценични изкуства, Братислава и завършва магистърска програма в Академията за изящни изкуства, Виена през 2014 г. От 2013 г. Габрис излага и работи в артистични резиденции по целия свят. Творбите на Габрис често оспорват дискриминацията, социалната несправедливост и негативните предразсъдъци, с които се сблъскват ромите, етническите или сексуалните малцинства и имигрантите.

https://robertgabris.com/

Донка Кьосева е актриса, завършила ПУ "Паисий Хилендарски" със специалност "Актьорство за драматичен театър" Тя е част от ,,Fire step” – формация за огнено и театрално изкуство. През 2016 стига до полуфинал в телевизионното шоу „България търси таланти“. Печели редица награди, изнася представления не само в родния си град Свиленград, но и на театралните сцени в София и Пловдив.  

Селма Селман живее и работи в Бихач, Босна и Херцеговина и Ню Йорк, САЩ и е от ромски произход. Завършва през 2014 бакалавърска степен по изобразително изкуство в Баня Лука, а през 2018 г. - Сиракузкия университет в Ню Йорк с магистърска степен по изящни изкуства във факултета по Трансмедия. В своята работа Селма цели да разшири обхвата на колективната само-еманципация на потиснатите жени. Селман също е основателка на организацията „Марш на училище!“, която има за цел да предостави възможности за образование на момичета от ромски произход по целия свят.
В последните години тя разработва съвместни проекти с художника Чонга Питър Лий, който живее между Ню Йорк и Вашингтон. Неговата работа е съсредоточена върху „виртуалния материализъм“, синтезиращ нови факти от областта на физиката и квантовия интернет. Лий е основен член на Планетарната изследователска асамблея, създала „Интерфейсът на невъзможните диалози“ за Чилийското архитектурно биенале през 2017 г.

https://www.selmanselma.com/

 

[1] Квантова суперпозиция е фундаментален принцип на квантовата механика, според който частица, например електрон, съществува частично във всичките си теоретично възможни състояния едновременно; но когато се измерва или наблюдава, дава резултат, кореспондиращ на само една възможна конфигурация.