Националната галерия отваря за посещение своите филиали

ОТ 5 ЯНУАРИ 2021
НАЦИОНАЛНАТА ГАЛЕРИЯ ОТВАРЯ ЗА ПОСЕЩЕНИЕ СВОИТЕ ФИЛИАЛИ:

КВАДРАТ 500, ДВОРЕЦА, МУЗЕЯ ЗА ХРИСТИЯНСКО ИЗКУСТВО
В КРИПТАТА НА ХРАМ-ПАМЕТНИКА „СВ. АЛЕКСАНДЪР НЕВСКИ“,
СОФИЙСКИЯ АРСЕНАЛ – МУЗЕЙ ЗА СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО,
МУЗЕЯ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО ИЗКУСТВО,
КЪЩИТЕ – МУЗЕИ „ВЕРА НЕДКОВА“, „НИКОЛА ТАНЕВ“,
„АНДРЕЙ НИКОЛОВ” И „ИВАН ЛАЗАРОВ“.
ПРИ СПАЗВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКА ДИСТАНЦИЯ ОТ 1,5 М
СЕ РАЗРЕШАВАТ ГРУПОВИ ПОСЕЩЕНИЯ ДО 10
ДУШИ И БЕСЕДИ ЗА ГРУПА ДО ПЕТИМА.

НОСЕНЕТО НА ЗАЩИТНИ МАСКИ ЗА ЛИЦЕ
И ДЕЗИНФЕКЦИЯТА НА РЪЦЕТЕ
Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!