ЗАТВАРЯНЕ ДО 31 МАРТ 2021

В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС ЗАПОВЕДТА НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ЗА ВРЕМЕННИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ

 ОТ 22 МАРТ ДО 31 МАРТ 2021 Г.

СЕ ПРЕУСТАНОВЯВА ПОСЕЩЕНИЕТО НА МУЗЕИ И ГАЛЕРИИ