Добри практики

Срещи-разговори с публиката

Всяка сряда от 13 часа посетителите на музея могат да се срещнат и разгледат настоящата изложбата заедно с нейния куратор и участници.

 

Обучение по „Интерактивни съвременни техники и интердисциплинарни подходи”

Работното ателие е предназначено за ученици, за деца от етническите малцинства, със специални образователни потребности или в социално неравностойно положение. Лектори: Ива Панева и Маргарита Хлебарова

Включва физическа подготовка на участника: психо-физическа загрявка и разнообразни комплексни говорни упражнения; практически упражнения за развиване на актьорския потенциал; постигане на хармония на тялото и физиката; репетиционен подход в изграждане на интердисциплинарен спектакъл; от идея към сцена; арт техники.

 

Лятно училище "Природа, изкуство и архитектура"

САМСИ, Детска архитектурна работилница и Био игри организират едно вълнуващо откривателско пътуване – лятно училище „Природа, изкуство и архитектура“. Всяка седмица на месец юни различна програма с включени – зелена архитектура, дърводелство, майсторене с различни материали, дизайн на мебели, запознаване с традиционни техники на строителство, градинарство. Работа с естествени материали – глина, пръст, дърво, отпадъчни материали и др.