Европейски месец на фотографията, Човешкият фактор, Граждани на света

СОФИЙСКИЯТ АРСЕНАЛ - МУЗЕЙ ЗА СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО

Френският Институт в България и фондация Easyart представят в рамките на експерименталния "Европейски месец на фотографията":

Човешкият фактор

9 ноември – 11 декември 2011

Kуратор: Алберто Стайков

Oткриване: 9 ноември, сряда, 18.00 ч.

СОФИЙСКИ АРСЕНАЛ - МУЗЕЙ ЗА СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО

бул. "Черни връх" №2, София, www.samcaproject.org

Изложбата "Човешкият фактор" разглежда и изследва противоположната човешка същност. Това, което различава и изгражда индивида като личност, е собствената му индивидуалност. Тя ни кара да мислим, да създаваме, да поставяме въпроси, да разсъждаваме и намираме. Това са фотографии, заснети в жанра на портрета и репортажа, и отразяват индивидуалистичната и колективистичната природа на човека и отношенията между отделните личности.

В изложбата са представени както готови проекти, така и творби, специално създадени за нея.

Участници: Павлина Чакърова, Диляна Стоименова, Ивайло Стоянов, Петър Недков, Александер Акоста , Димитър Владимиров, Вяра Янева, Илияна Кънчева.

Граждани на света

"За да живееш щастливо, разполагай с благоразумие или с въже, на което да се обесиш. Сътвори живота си като едно произведение на изкуството – силен, уникален и съвършен. Установи в себе си твой собствен закон, едновременно непоклатим и жив."

Диоген от Синопа

Алберто Стайков показва емоция, създадена от вида на една фотография като доказателство на механизъм между това, което се възприема от хората и съзнателните и несъзнателни реакции. Можете да видите в образите на Стайков взаимодействието на различните поведенчески прояви на човека съобразно заобикалящата ги околна среда. Стайков се определя като гражданин на света и с неговите образи той ни показва богатството и разнообразието на човечеството с неговите култури и знания. Той се опитва да свърже необходимостта от солидарност между всички народи. Можем да кажем, че зрителят се идентифицира с неговите образи, споделяйки емоциите и надеждите, които могат да изпитат гражданите на света.

Адриан Вела