Feminine Expression

Софийски Арсенал - музей за съвременно изкуство

бул. "Черни връх" №2, София, www.samcaproject.org

Feminine Expression

Куратори: Хитоми Канмай и Ния Пушкарова

30 август – 20 септември 2012, откриване 30 август, четвъртък, 18.00 часа

Феминизмът се ражда от увереността, че разликата между половете е в основата на световната политика. През 70-те години на ХХ век се заражда феминисткото движение в Европа и в САЩ. С популяризирането на „Втория пол” (1949г.) на Симон дьо Бовоар и най-вече с ключовата реплика от есето: „Не се раждаш, а ставаш жена” движението набира сила и в рамките на стотици пърформанси, видео арт и плакати то се разпространява с едновременно социална и художествена значимост.

Напоследък темата за феминизма стана отново актуална с големите изложби в световните музеи като : Elles@CentrePompidou в Центъра Помпиду, Париж (27 май 2009 – 21 февруари 2011), голямата ретроспективна изложба на Марина Абрамович в Музея за модерно изкуство в Ню Йорк (14 март – 31 май 2010) или изложбата на Яйой Кусама в Тейт модерн, Лондон (9 февруари – 5 юни 2012).

Feminine Expression е изложба на границата между феминизъм и женска изява. Тя обхваща млади художнички от цял свят, тяхното усещане за женствеността, за мястото на жената в съвременното общество, както и за личностната идентификация.

„На създаденото от жени изкуство все още се гледа като на прищявка и в никакъв случай като сериозна работа.” – Ния Пушкарова, художничка и фестивален организатор.

Да си жена-художник не би трябвало да е пречка в изкуството и в обществото.

Както пише историчката на изкуството Линда Нохлин в известното си есе „Защо няма велики художнички?” (1971), преживявания на жените винаги са били различни от тези на мъжете и резултатът е един специфичен женски стил.

Женските преживявания като бременността и менструацията са чести теми на феминисткото изкуство; други работят повече върху материали и цветове, които се асоциират с нежния пол или върху символи на женствеността като забулването, насилието и чувствеността. Много от тези характеристики са описани в есето на писателката Люси Липард. Но текстът й датира отпреди 28 години, а ситуацията на жените е вече различна.

Необходимо е да се преосмисли какво е женското изкуство и да му се даде повече чуваемост и значимост.

За повече информация: Ния Пушкарова – 0898 312 030

Надежда Джакова, САМСИ, тел: 0879 834 030