Италиански футуризъм и модерно изкуство в България

Италиански футуризъм и модерно изкуство в България. Примерът на Николай Дюлгеров

3 април - 3 май 2018

Откриване: 3 април, вторник, 17.00 часа,
САМСИ, бул. "Черни връх" №2

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Културна програма за българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 на Национален фонд „Култура”, по авторски проект на Ирина Генова и дизайн на Надежда Ляхова. Цялостното изпълнение включва изложба и каталог. Изложбата - обект за външно експониране ще се състои от 3 април до 3 май 2018 в София, Национална галерия – Софийски арсенал – Музей за съвременно изкуство и през втората половина на месец май 2018 във Флоренция, Академията за изящни изкуства.

Целите на проекта са:

-         да представи по лесен за възприемане и атрактивен начин модерната художествена култура в България като част от европейската и световната култура;

-         да привлече вниманието на най-широка публика от жители, туристи и други гости на София и Флоренция с артистично събитие на локация със свободен достъп;

-         да съчетае художественото и образователното въздействие.

Италианският футуризъм в България, предизвикал интерес и въодушевление между двете световни войни, се преплита с други художествени явления. Изложбата показва различни артистични практики, които имат отношение към футуризма в Италия. Репродукции на художествени произведения, фотографии и документи изявяват български връзки с мрежите на авангарда, в които футуризмът заема важно място. Трансграничните контакти са визуализирани в схематични карти в долното поле на паната.

Фигурата на Николай Дюлгеров – художник от България, установил се в Торино през 1926 г., неговата артистична дейност в средите на футуризма и контактите му с колеги от родината са фокус на интерес.

Темата за италианския футуризъм и модерното изкуство в България поражда две затруднения. Едното – в областта на формата и стила – е общо за българската култура и се състои в хибридния характер на различни тенденции. Другото затруднение засяга историята на изкуството отвъд нашите граници и се отнася до политическата съдба на футуризма в Италия – връзките му с фашизма от средата на 1920-те години насетне. Проектът – изложба и каталог – не отбягва тяхното обсъждане.