КРЕПОСТ

КРЕПОСТ е съвместен проект между САМСИ, Гьоте-институт София и фестивал UAMO Мюнхен с куратор Надежда Джакова и включва изложби и семинари на тази тема в София и Мюнхен.

Aктуалната изложба "Крепост" може да се разглежда като слeдствие на поредицата изложби “Ситуация София”, организирана от Надежда Джакова и Свилен Стефанов, заедно с Ваня Кубадинска и Енцио Ветцел от Гьоте-институт, но същевременно и като предчувствие за една нова, променяща се Европа.

Каква е нашата „крепост“ и искаме ли да останем в нея?

Обградени от общата стена на музейната зала, произведения на сайт спесифик арт, фотография, живопис, графика и късометражно кино - напълно различни откъм медии, конценции и авторски подходи, биват неочаквано съпоставими, обединени в общата „крепост”. Как може да стане достъпна тя? Проектите на авторите Александър Вълчев, Галя Йотова, Ивайло Христов, Камен Старчев, Людмил Лазаров и Яна Лозева представят различните подходи.

В изложбата ще бъдат прожектирани и три късометражни филма на тема „Крепост”, създадени по време на семинар, организиран от Гьоте-институт София с немския режисьор Рихард Бланк. Експерименталните филми на Анна Николова, Елена Геновска, Милена Илиева, Силвия Пешева, Мая Кисьова, Смилен Савов и Анастас Джидров дават един възможен отговор: те подхождат към града по няколко различни начина и придружават героите по ежедневния им път.

Произведения от изложбата ще бъдат показани на фестивала UAMO 2016 в Мюнхен, заедно с творби от още 10 града, между които Атина, Мексико Сити, Амстердам, Виена и Прага.

За повече информация:
Надежда Джакова, куратор на изложбата, САМСИ, тел. 0879 834 030 samcaproject@samcaproject.org

Събитието се организира по проект „Софийски арсенал - музей за съвременно изкуство, договор №24-10-МП-3/23.04.2015 г. с бенефициент Национална галерия, по програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство /ФМ на ЕИП/ 2009-2014.