Архив

Самостоятелната изложба на Ленка Клодова представя работи, свързващи пърформативния...