Пресконференция

На 26 октомври ще се проведе пресконференция на тема „Представяне на театралната постановка „Смъртни грехове“ в САМСИ и стартиране на II етап на проекта „Софийски аресенал – музей за съвременно изкуство“. Постановката „Смъртни грехове“, чиято премиера ще бъде на 27 октомври в 19.00 ч., е част от дългогодишната програма на САМСИ „Театър в музея“. Основна тема в нея е проблемът за идентичността на човека и неговата национална принадлежност в условията на световната глобализация. Авторът Феликс Митерер разглежда и актуалната проблематика за интеграцията на бежанците и емигрантите в Европа.

Открита репетеция на постановката за медиите ще бъде направена на 25 октомври (вторник) от 16.00 ч. в Софийски ареснал – музей за съвременно изкуство (бул. Черни връх №2). На пресконференцията ще бъдат представени и целите на проекта “Софийски Арсенал - музей за съвременно изкуство” – ІІ етап по договор № 24-10- МП- 1/23.04.2015 г. с бенефициент Национална галерия, който се осъществява по програма БГO8 “Културно наследство и съвременни изкуства”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство /ФМ на ЕИП/ 2009-2014 с Програмен оператор – Министерство на културата.

Пресконференцията ще се състои на 26 октомври (сряда) 2016 г. в 11.00 ч., в зала „Рожен“ на хотел „Хилтън“, а участие в нея ще вземат:

Слава Иванова - Директор на Националната галерия
Надежда Джакова - Завеждащ филиал САМСИ
Ива Панева - Режисьор на театралната постановка „Смъртни грехове“ от Феликс Митерер
Албена Ставрева – Актриса, участник в постанвоката
Петко Каменов – Актьор, участник в постановката