Стартира вторият етап от изграждането на Софийски арсенал – музей за съвременно изкуство

През 2017 г. ще бъдат открити вторият и мансардният етаж на основната сграда, както и нова отделна сграда за временни експозиции

 

Проектът “Софийски Арсенал - музей за съвременно изкуство” – ІІ етап по договор № 24-10-МП-1/23.04.2015 г. с бенефициент Национална галерия, се осъществява по програма БГO8 “Културно наследство и съвременни изкуства”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство /ФМ на ЕИП/ 2009-2014 с Програмен оператор – Министерство на културата. Благодарение на европейската финансова подкрепа и под ръководството на Министерството на културата, Музеят за съвременно изкуство ще бъде разгърнат и изграден като модерно архитектурно пространство, което ще отговаря на съвременните музейни изисквания. Като филиал на Националната галерия той ще продължи да се развива и усъвършенства като единствената специализирана в сферата на съвременното изкуство музейна институция у нас.

 

През втория етап се предвижда завършване на втория и мансардния етаж на сега съществуващата сграда. Планира се изграждането на депо, съобразено с всички съвременни музейни норми, както и отделна сграда за временни експозиции.