Архив

Проектът „Хербариум“ , с автор Ирина Баткова, изследва работната среда, в  съвременната култура...