Архив

Изложбата отразява събитие, провеждано от 2011 до 2021 на плаж Корал...

„Изкуството като политическа позиция: Платформи за изразяване...

Съгласно Заповед №РД-01-856/19.10.2021г. на Министъра на здравеопазването ...

Тазгодишното издание на форума е посветено на малцинствата от ромски произход...

„Корени” е посветена на 90-годишнината от рождението на Галин Малакчиев...

„Възможни изложби” се състои от серия номерирани рисунки, които показват духа...

През 2019 г. се навършиха 100 години от рождението на един от най-влиятелните хореографи в света...

Проектът „Хербариум“ , с автор Ирина Баткова, изследва работната среда, в  съвременната култура...

В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС ЗАПОВЕДТА НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО...

„Прояви на изобилието” е биоарт изложба, която си поставя за цел да трансформира...

От 5 януари 2021 Националната галерия отваря за посещение своите филиали